راه اندازی روش چاپ فتوایمیج


باتوجه به خواست مشتریان گرامی روش چاپ فتوایمیج راه اندازی شد.
با استفاده از این روش کیفیت چاپ سلدر و راهنما ارتقا پیدا کرده و در مداراتی که ای سی smd دارند با کمک این روش فاصله بین پدها با رنگ سلدر پوشانده میشود و از اتصال پایه ها با یکدیگر جلوگیری می نماید.

خبرها

پاسخی بگذارید