طراحی PCB

_

برای پیاده سازی مدارات الکترونیکی به صورت عملی و صنعتی نیاز به انجام مراحل زیر می باشد:
الف- طراحی شماتیک
ب- طراحی PCB با توجه به نقشه شماتیک
ج- تولید مدارچاپی
د- تهیه قطعات مورد نیاز
ه- مونتاژ قطعات روی برد

طراحی PCB
طراحی PCB از طریق نرم افزار Protel و Altium Desinger صورت میگیرد که با توجه به عملکرد مدار چند مورد باید در طراحی لحاظ شود:
۱-در نظر گرفتن ابعاد مورد نیاز برد با توجه به محل قرارگیری آن
۲- جایگاه و فضای مناسب برای قطعات
۳- ترمینال های ورودی و خروجی مدار
۴- ارتباط دهی مناسب پایه ها براساس طرح شماتیک

با توجه به متفاوت بودن نیاز هر مشتری نسبت به خدمات طراحی توضیحاتی جهت نحوه خدمت رسانی لازم است:

طراحی شماتیک و PCB
در صورت داشتن نقشه شماتیک فایل آن را ارسال نمایید تا براساس طرح شما نقشه PCB آن طراحی شود.

کپی برداری
درصورت داشتن برد آماده برای کپی برداری باید قطعات آن را دِمونتاژ نموده تا بتوان از روی آن کپی برداری کرد.

سوالات متداول

از زمان ارسال فایل ، کار چه زمانی آماده می شود ؟

برد های نمونه  ۶ ساعته آماده می شود

چطور وارد پنل سفارشات شوم ؟

شما می توانید از منوی اصلی ، وارد بخش سفارش آنلاین شوید