درباره  ما

_

مدارسازان نوین با عنایت پروردگار در سال ۸۸ فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه در ابتدای کار صرفاً در زمینه تولید مدارات نمونه یکرو خدمت رسانی می نمود .
به لطف خداوند و اعتماد مشتریان در سال ۹۰ خط تولید متالیزه در این مجموعه راه اندازی شد . در ابتدا با توجه به ازدیاد مراحل کاری تولید متالیزه ، سرعت عمل پایین بود تا اینکه در ابتدای سال ۹۲ با خریداری دستگاه های مورد نیاز سرعت تولید افزایش یافت و کیفیت کار نیز ارتقاء پیدا کرد

هدف

_

دستندرکاران مجموعه به عنوان خادمان شما مشتری محترم برآنند تا بتوانند با عنایت پروردگار و اعتماد شما با تهیه دستگاه های به روز و پشرفته و به کارگیری نیروهای متخصص سهمی در پیشرفت صنعت تولید مدارچاپی داشته باشند.

انشاالله